HEEL LINSCHOTEN STRAKS HARTVEILIG?

In heel Nederland krijgen elke week 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Vaak totaal onverwachts en meestal in of om het huis.

Om de overlevingskans na een hartstilstand te vergroten moet er zo snel mogelijk gereanimeerd worden!

Samen willen we proberen om in alle buurten van Linschoten een AED op te hangen, die op ieder uur van de dag bereikbaar is. En om in die buurt vrijwilligers op te leiden, die in geval van nood snel oproepbaar zijn.

Het kan ook u overkomen. En een ambulance is er vaak niet op tijd…

WIE ZIJN WIJ?

Gezond Linschoten is een lokaal initiatief in samenwerking met stichting LiBel.

Gezond Linschoten brengt alle beschikbare AED’s in kaart, coördineert aanmeldingen en organiseert samen met BRN de reanimatiecursussen in
Linschoten.

Gezond Linschoten staat daarnaast open voor initiatieven die rechtstreeks te maken hebben met de gezondheid van de inwoners van Linschoten.
Heeft u vragen of ideeën, neem dan contact op met één van de onderstaande personen:

Dolf van den Berg - 06 28 02 80 86
Sander van Butselaar - 06 12 04 73 46
Marga van Eck
Irene de Vries
Of stuur een mailtje aan:
gezondlinschoten@stichtinglibel.nl


HOE WERKT HET?

Wanneer iemand in uw omgeving te maken krijgt met een hartstilstand,
belt u direct 112. Daarna zorgen zij er direct voor dat de dichtstbijzijnde
hulpverleners worden gewaarschuwd. Deze weten waar de dichtstbijzijnde
AED zich bevindt en beschikken ook over eventuele codes om de AED-kastte openen.

Tegelijkertijd worden een ambulance en de brandweer opgeroepen om zo snel mogelijk het werk van de vrijwillige hulpverlener over te nemen.

HARTSTILSTAND?
BEL ALTIJD DIRECT 112
Heeft u al een Certificaat? Meld u
dan aan bij HartslagNu.nl !

WAT WE WILLEN BEREIKEN

In heel Linschoten en de buitengebieden voldoende AED’s die altijd binnen
een paar minuten beschikbaar zijn voor gebruik. In elke buurt voldoende mensen die opgeleid zijn om direct eerste hulp te verlenen na een hartstilstand. Mensen die getraind zijn in hartmassage en het gebruik van een AED.

Een AED is een apparaat dat met een schok het hart weer aan het pompen kan brengen bij een hartstilstand. In Linschoten zijn er al diverse AED’s aanwezig. Maar niet elke AED is 24 uur per dag beschikbaar en niet iedereen weet ze te vinden. Samen kunnen we dit veranderen. Gezond Linschoten wil en kan hierbij helpen.

START EEN BUURTAED-ACTIE!

AED in de buurt is van levensbelang, want snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden. Een BuurtAED komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk. Hij wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor burgerhulpverleners en is dan dag en nacht bereikbaar.

Zodra iemand in de buurt bij een hartstilstand 112 belt, worden hulpverleners in de buurt opgeroepen om de AED op te halen en te bedienen. Daarom is een AED in de buurt zo belangrijk. Het zou zomaar ook uw leven kunnen redden! Het geld inzamelen voor een BuurtAED gaat via het crowdfundingplatform BuurtAED. nl, een initiatief van de Hartstichting en Philips. Met een speciale bijdrage van Philips krijgt u 1000 euro korting. Kijk op www.buurtaed.nl hoe u in uw wijk een actie kunt starten. Bij BRN kunt u tegen gelijke condities een zelfde AED met korting aanschaffen. Gezond Linschoten wil u graag helpen om uw actie op touw te zetten.

REANIMATIECURSUSSEN

Samen met BRN worden reanimatiecursussen georganiseerd. Hierin wordt
aandacht besteed aan reanimatie van volwassenen, kinderen en gebruik AED. Een cursus duurt 1 avond en vindt plaats in Dorpshuis De Vaart.
Kosten 30,- (incl. certificaat Rode Kruis).

De eerste cursusdata:
• dinsdag 5 maart, 19 - 22 uur
• woensdag 20 maart, 19 - 22 uur
• donderdag 4 april, 19 - 22 uur
• woensdag 17 april, 19 - 22 uur

Info en aanmelden:
info@brnbrandbeveiliging.nl


WAAR HANGEN ZE NU AL?

Klik de linkSchrijf je direct in