Bijen van Linschoten

HET BIJENTEAM

Zonder bloemen geen bijen. Bijen spelen een essentiële rol bij de bevruchting van bijvoorbeeld onze fruitbomen. Zonder bijen zouden vele oogsten mislukken. De bij heeft het lastig in Nederland, vandaar dat wij ze een handje helpen. Lees hier hoe je zelf de bijen kunt helpen!

Het bijenteam wil door middel van het imkeren de Linschotense bevolking bewust maken van het belang van de bij voor de mens. Hierbij richten we ons niet allen op de honingbijen, maar ook op de wilde bijen en de hommels.

In 2019 zijn we gestart met een aantal bijenvolkjes op de bijenstand op het grasveldje aan het begin van het Weidepad. Inmiddels hebben we ook het grasveldje in eigenbeheer en zijn daar inheemse biologische bloemen gezaaid.

We betrekken de Linschotense bevolking zoveel mogelijk bij het imkeren door meekijk dagen bij de werkzaamheden in het bijenvolk te organiseren, door gastlessen te geven aan de peutergroep Duimelotje, aan de Prins Clausschool en aan de Timotheusschool maar ook via facebook, via de stands op Koningsdag en burendag. Mede ook door het verkopen van de honing begint het besef onder de gemeenschap van het belang van bijen te groeien.

Wij hebben inmiddels ook twee insectenhotels gerealiseerd. Eén in het Uilenbosje bij de pluktuin en één op Plankjesland in een stuk openbaar groen wat in zelfbeheer is. Hier is ook een insectvriendelijk stuk openbaar groen

gerealiseerd waar naast talloze andere insecten, ook inheemse bijensoorten zoals de rosse metselbij, de gewone sachembij en de grote wolbij, gesignaleerd zijn.

We hebben al veel bereikt, maar hebben echter nog de nodige ambities. Zo willen we graag een echte bijenstal realiseren. Een bijenstal biedt vele voordelen op het gebied van voorkomen van criminaliteit, het werkgenot van de imkers, de opslag en duurzaamheid van imkermaterialen en zeker niet in de laatste plaats ook op het gebied van educatie.

Idee is ook om met behulp van een app een route door Linschoten uit te zetten met daarin allerlei bijzonderheden over bijenvriendelijke planten, bijen, wilde bijen, hommels etc.

WIE ZIJN WIJ?

Het bijenteam bestaat uit:

Maria Locht
Hendrik van der Weide
Arianne van Nostrum
Jan Eberwijn
Han Buijze


KAN IK MEEDOEN?

Jazeker, graag zelfs! Er is altijd iets te doen, van zomers water geven tot groot onderhoud en van planten tot oogsten. Check de kalender en stuur ons een mailtje, dan zorgen wij dat je warm onthaald wordt.Schrijf je direct in