LiBel helpt bij het opzetten van een onafhankelijke dorpsraad voor Linschoten


Wie heeft er zin om mee te doen?


Zowel binnen als buiten LiBel is er al verschillende keren gediscussieerd over het opzetten van een onafhankelijke Dorpsraad voor Linschoten. Ofschoon wij hier vanuit verschillende hoeken voor gevraagd zijn is LiBel hier altijd terughoudend in geweest, simpel omdat wij proberen weg te blijven bij politiek. LiBel is hoofdzakelijk in het leven geroepen om het algemene welbehagen in het dorp te vergroten, wat we doen door het organiseren van allerhande activiteiten en wat niet gedragen wordt door een politieke agenda.

Toch zien we steeds vaker dat het één niet losstaat van het ander. Doordat onze dorpsgenoten ons als spreekbuis van Linschoten zien, worden er met enige regelmaat maatschappelijke en politieke vragen aan ons gesteld, wat ons ook weer regelmatig in een spagaat brengt. Wat als de vraag betrekking heeft op het welzijn van ons dorp? Of wat als er beslissingen genomen worden door de politiek die in onze ogen niet correct zijn? Dan zou het hebben van een dorpsraad met een meer politieke agenda een uitkomst zijn.

LiBel heeft daarom besloten om de oprichting van een Dorpsraad te helpen ondersteunen.

De onafhankelijkheid van de Dorpsraad is voor LiBel erg belangrijk. Een dorpsraad mag nooit de spreekbuis van een kleine groep goedbedoelde mensen worden, maar dient de mening te dragen van Linschoten in zijn volle breedte. Het zal tijd en energie kosten om ook de meningen te horen van de overgrote zwijgzame meerderheid. LiBel wil helpen in het opzetten van deze club Linschotenaren en zorgen dat de middelen aanwezig zijn om deze doelstelling te halen.

Om de onafhankelijkheid te waarborgen zal LiBel zich terugtrekken zodra de Dorpsraad operationeel is.

Oproep

Wie heeft er zin om mee te denken en mee te helpen in de opstart van dit mooie initiatief?

Zodra we voldoende mensen hebben starten we ook een informatieavond voor een breder publiek.